Kurs wprowadzający do coachingu

Coaching profesjonalny

Autorem kursu jest Rafał Szewczak – Superwizor Izby Coachingu i akredytowany coach (Professional Certified Coach, CoachWise Certified Coach, Akredytowany Coach Izby Coachingu). Współwłaściciel Pracowni Coachingu NOVO i Dyrektor Programowy Studium Zawodowego Coacha Biznesu i Szkoły Coachingu Zespołowego i Grupowego NOVO. Więcej informacji…

* * *

Coaching jest metodą wspierania w rozwoju wykorzystywaną przez profesjonalistów: trenerów, nauczycieli, doradców, menedżerów, terapeutów.

Coaching jest także samodzielną profesją, wykonywaną przez coachów prowadzących własną praktykę indywidualną.

* * *

Podczas tego kursu wyjaśniamy, jak wygląda efektywny coaching, prezentujemy przykładowe programy coachingowe i struktury sesji. Pokazujemy przykładowe narzędzia i techniki, które sprawdzają się w pracy z klientami. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma pakiet gotowych i sprawdzonych narzędzi do wykorzystania w pracy z klientem.

coaching, szkoła coachów

Praca podczas kursu odbywa się na trzech poziomach:

 1. Uczestnik zapoznaje się z istotą coachingu, poznając proces, narzędzia, techniki.
 2. Uczestnik obserwuje przykładowe procesy coachingowe, odsłuchując nagrania rzeczywistych sesji coachingowych.
 3. Uczestnik przechodzi proces autocoachingu i autosuperwizji, który pomaga mu doświadczyć na sobie działania coachingu.

W ramach kursu będziemy pracowali wykorzystując następujące formy pracy:

 • Samodzielne zapoznawanie się ze zleconą literaturą.
 • Zadania indywidualne.
 • Dyskusje na forum.
 • Analiza rzeczywistych sesji coachingowych.
 • Testy sprawdzające.
 • Konsultacje z trenerem i superwizorem coachingu.

Do kogo jest adresowane szkolenie:

Kurs kierowany jest do osób, które nie mają doświadczeń z coachingiem, a chciałyby zacząć wykorzystywać coaching w swojej praktyce zawodowej. Udział w e-kursie jest doskonałym wstępem przed podjęciem decyzji o wzięciu udziału w profesjonalnej szkole coachów.

Program:

 • Coaching jako metoda wspierania w rozwoju.
  • Istota coachingu i warunki jego stosowania.
  • Obszary zastosowań coachingu.
  • Coaching a inne metody wsparcia.
  • Rodzaje i typy coachingu.
  • Coaching indywidualny, grupowy i zespołowy.
  • Podstawowe umiejętności coacha – pętla coachingu.
  • Struktura sesji coachingowej.
 • Proces coachingu.
  • Coaching jako proces i coaching interwencyjny.
  • Etapy procesu coachingowego.
  • Praca z dążeniem w coachingu – Wizja, wartości i cele.
  • Praca w obszarze poszerzania rzeczywistości – Wyzwania, zasoby i wsparcie. Poziomy pracy w coachingu.
  • Analiza dostępnych opcji i tworzenie planu działania.
  • Sesje przeglądowe.
  • Transteoretyczny model zmiany w coachingu.
 • Rynek usług coachingowych.
  • Perspektywy pracy w zawodzie coacha.
  • Specjalizacje coachingowe i marketing usług coachingowych.
  • Organizacje coachingowe i znaczenie akredytacji.
  • Obszary rozwoju coacha.
  • Superwizja w coachingu.

Informacje dotyczące przebiegu kursu:

 1. Kurs trwa 3 tygodnie. W trakcie danego tygodnia, od poniedziałku do niedzieli, uczestnik zapoznaje się z materiałami merytorycznymi umieszczonymi na platformie i poza nią, bierze udział w dyskusjach, wykonuje zadania, odsłuchuje sesje coachingowe.
 2. Uczestnik może się zalogować na platformie w dowolnym, wybranym przez siebie momencie i zaliczyć wszystkie zaplanowane na dany tydzień aktywności. Dzień tygodnia i godziny nauki są dowolne. Ważne jest jednak, aby zadania z danego tygodnia wykonać do niedzieli w danym tygodniu. Następny tydzień to kolejna lekcja z nowymi treściami i zadaniami.
 3. Program kończy się testem zaliczeniowym, na którego rozwiązanie jest 7 dni. Warunkiem zaliczenia kursu jest zapoznanie się ze wszystkimi materiałami, oraz aktywny udział w dyskusjach na dedykowanej, zamknietej grupie dyslusyjnej.
 4. Udział w kursie wymaga, zależnie od poziomu zaangażowania, poświęcenia 4-6 godzin w każdym tygodniu.

Potwierdzenie ukończenia szkolenia:

Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie z pozytywnym wynikiem otrzyma imienny certyfikat w formie elektronicznej (pdf) wysłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Czas trwania: 3 tygodnie

Cena:

 • Pakiet STANDARD – Obejmuje: dostęp do platformy z materiałami oraz dostęp do dedykowanej grupy na facebooku – 295 zł.
 • Pakiet PREMIUM – Obejmuje: pakiet STANDARD oraz dodatkowo dostęp do nagrań webinarów poświeconych coachingowi – 495 zł.
 • Pakiet VIP – Obejmuje pakiet PREMIUM oraz 2 sesje telefoniczne z autorem kursu – Rafałem Szewczakiem: 1) demonstracyjna sesja coachingowa, 2) sesja mentoringowa pomagająca zaplanować rozwój kompetencji coachingowych – 895 zł.

Start najbliższej edycji: patrz – terminarz szkoleń

Zaproszenie do zakupu

Jeśli zainteresował Cię nasz e-kurs, skorzystaj z opcji zakupu poniżej.
Możesz też skorzystaj z opcji tradycyjnego przelewu, w takim przypadku napisz do nas – KONTAKT

Po zarejestrowaniu środków na naszym koncie, wyślemy Ci e-mailem dane do logowania do platformy kursowej.
Jeśli potrzebujesz faktury na pisz do nas – KONTAKT

Kup COACHING PROFESJONALNY:

Pamiętaj, że zawsze możesz odstąpić od umowy i nie poniesiesz z tego tytułu, żadnych kosztów.

Zapisz się lub zapytaj o szczegóły kursu!

Odpowiemy na każde Twoje pytanie lub wątpliwość.

 • Zapytaj o program.
 • Zapytaj o warunki uczestnictwa.
 • Zapytaj o sposób pracy.

Wielu z uczestników naszych szkoleń na początku obawia się formy e-learningowej kursu. Sprawdź, czy to jest dla Ciebie.

Dajemy gwarancję jakości!

Zależy nam na Twoim zadowoleniu.

Chcemy, abyś polecała/polecał nas dalej. Jeśli będziesz miała/miał jakąkolwiek wątpliwość co do jakości lub użyteczności prezentowanych w e-kursie treści, w każdy momencie jego trwania, będziesz mogła/mógł podjąć decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w nim. Zwrócimy wtedy wpłacone przez Ciebie pieniądze.