Kurs wprowadzający do coachingu

Wprowadzenie do coachingu

Coaching jest metodą wspierania w rozwoju.
Coach poprzez zadawanie pytań, odzwierciedlanie i wykorzystywanie różnych technik coachingowych pomaga swojemu klientowi w osiągnięciu ważnych dla niego celów. Coach nie radzi, nie jest ekspertem. Jego rola polega na towarzyszeniu w zmianie. Pomaga zdefiniować cele. Pomaga zdiagnozować aktualną rzeczywistość klienta. W końcu wspiera go w wyborze optymalnych opcji działania i sformułowaniu planu.

Podczas tego kursu wyjaśniamy, jak wygląda efektywny coaching, prezentujemy przykładowe programy coachingowe i struktury sesji. Pokazujemy przykładowe narzędzia i techniki, które sprawdzają się w pracy z klientami coachigowymi. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma pakiet gotowych i sprawdzonych narzędzi do wykorzystania w pracy z klientem.

coaching, szkoła coachów

Praca podczas kursu odbywa się na czterech poziomach:

 1. Uczestnik zapoznaje się z istotą coachingu, poznając proces, narzędzia, techniki.
 2. Uczestnik obserwuje przykładowe procesy coachingowe, odsłuchując nagrania rzeczywistych sesji coachingowych.
 3. Uczestnik przechodzi proces autosuperwizji, który pomaga mu doświadczyć na sobie działania coachingu.

W ramach kursu będziemy pracowali wykorzystując następujące formy pracy:

 • Samodzielne zapoznawanie się ze zleconą literaturą.
 • Zadania indywidualne.
 • Dyskusje na forum.
 • Analiza rzeczywistych sesji coachingowych.
 • Testy sprawdzające.
 • Konsultacje z trenerem i superwizorem coachingu.

Do kogo jest adresowane szkolenie:

Kurs kierowany jest do osób, które nie mają doświadczeń z coachingiem, a chciałyby zobaczyć, na czym on polega. Udział w e-kursie jest doskonałym wstępem przed podjęciem decyzji o wzięciu udziału w profesjonalnej szkole coachów.

Program:

 • Coaching jako metoda wspierania w rozwoju.
  • Istota coachingu.
  • Zastosowania coachingu.
  • Rodzaje i typy coachingu.
  • Coaching indywidualny i zespołowy.
  • Struktura sesji.
 • Proces coachingu.
  • Etapy procesu coachingowego.
  • Dążenie w coachingu – Wizja, wartości i cele.
  • Diagnoza rzeczywistości – Od wyzwań do zasobów.
  • Analiza dostępnych opcji i tworzenie planu działania.
  • Sesje przeglądowe.
 • Rynek usług coachingowych.
  • Perspektywy pracy w zawodzie coacha.
  • Specjalizacje coachingowe i marketing usług coachingowych.
  • Organizacje coachingowe i znaczenie akredytacji.

Informacje dotyczące przebiegu kursu:

 1. Kurs trwa 3 tygodnie. W trakcie danego tygodnia, od poniedziałku do niedzieli, uczestnik zapoznaje się z materiałami merytorycznymi umieszczonymi na platformie i poza nią, bierze udział w dyskusjach, wykonuje zadania, odsłuchuje sesje coachingowe.
 2. Uczestnik może się zalogować na platformie w dowolnym, wybranym przez siebie momencie i zaliczyć wszystkie zaplanowane na dany tydzień aktywności. Dzień tygodnia i godziny nauki są dowolne. Ważne jest jednak, aby zadania z danego tygodnia wykonać do niedzieli w danym tygodniu. Następny tydzień to kolejna lekcja z nowymi treściami i zadaniami.
 3. Każdy tydzień kończy się testem powtórzeniowym, na którego rozwiązanie jest 7 dni. Warunkiem zaliczenia kursu jest zapoznanie się ze wszystkimi materiałami, aktywny udział w dyskusjach, przesłanie wszystkich prac domowych i zaliczenie testów powtórzeniowych.
 4. Udział w kursie wymaga, zależnie od poziomu zaangażowania, poświęcenia 4-6 godzin w każdym tygodniu.

Potwierdzenie ukończenia szkolenia:

Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie z pozytywnym wynikiem otrzyma imienny certyfikat w formie elektronicznej (pdf) wysłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Prowadzący: Rafał Szewczak 

Cena: 195,00 zł
Czas trwania: 3 tygodnie

Start najbliższej edycji: patrz – terminarz szkoleń

Zapisz się lub zapytaj o szczegóły kursu!

Odpowiemy na każde Twoje pytanie lub wątpliwość.

 • Zapytaj o program.
 • Zapytaj o warunki uczestnictwa.
 • Zapytaj o sposób pracy.

Wielu z uczestników naszych szkoleń na początku obawia się formy e-learningowej kursu. Sprawdź, czy to jest dla Ciebie.

Dajemy gwarancję jakości!

Zależy nam na Twoim zadowoleniu.

Chcemy, abyś polecała/polecał nas dalej. Jeśli będziesz miała/miał jakąkolwiek wątpliwość co do jakości lub użyteczności prezentowanych w e-kursie treści, w każdy momencie jego trwania, będziesz mogła/mógł podjąć decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w nim. Zwrócimy wtedy wpłacone przez Ciebie pieniądze.