fbpx

Coaching w biznesie

Kurs przygotowuje coachów do pracy z biznesie. Coaching dla biznesu różni się od klasycznej pracy life coachingowej. Organizacje biznesowe kupując coaching, oczekują często wsparcia szkoleniowego i mentoringowego. W trakcie kursu wyjaśniamy, jak pracować z klientami biznesowymi, prezentuemy przykładowe programy coachingowe i struktury sesji. Pokazujemy przykładowe narzędzia i techniki, które sprawdzają się w pracy z klientami biznesowymi. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma pakiet gotowych i sprawdzonych narzędzi do wykorzystania w pracy z klientem.

Praca podczas kursu odbywa się na czterech poziomach:

 1. Uczestnik zapoznaje się z istotą coachingu biznesowego, poznając proces, narzędzia, techniki.
 2. Uczestnik obserwuje rzeczywisty proces coachingu biznesowego, odsłuchując nagrania rzeczywistych sesji coachingowych.
 3. Uczestnik przygotowuje narzędzia, które będzie mógł wykorzystać we własnych procesach coachingu biznesowego.
 4. Uczestnik przechodzi proces autosuperwizji, który pomaga mu przygotować się do roli coacha biznesowego, zarówno od strony rozwoju umiejętności coachingowych, jak i budowania swojej praktyki coacha biznesowego.

W ramach kursu będziemy pracowali wykorzystując następujące formy pracy:

 • Samodzielne zapoznawanie się ze zleconą literaturą.
 • Zadania indywidualne.
 • Dyskusje na forum.
 • Praca grupowa on-line.
 • Analiza rzeczywistych sesji coachingowych.
 • Testy sprawdzające.
 • Konsultacje z trenerem i superwizorem coachingu.

Do kogo jest adresowane szkolenie:

Kurs kierowany jest do trenerów i coachów, którzy chcieliby zacząć pracować coachingowo w biznesie.

Program:

 • Coaching jako metoda wspierania w biznesie.
  • Specyfika coachingu w biznesie.
  • Zastosowania coachingu i klienci coachingowi w biznesie.
  • Rodzaje i typy coachingu.
  • Coaching indywidualny i zespołowy.
  • Etapy coachingu biznesowego.
 • Proces coachingu biznesowego.
  • Diagnoza potrzeb i oczekiwań organizacji.
  • Rola sponsora w procesie coachingu.
  • Warsztaty wprowadzające coaching w organizacji.
  • Cele w coachingu biznesowym.
  • Raportowanie i ocena efektywności w coachingu biznesowym.
  • Rodzaje sesji w coachingu biznesowym: sesja trójstronna, wstępna, diagnostyczna.
  • Modele sesji coachingowej wykorzystywane w coachingu bzinesowym.
  • Zamykanie procesu coachingowego.
 • Kompetencje coacha pracującego z biznesie.
  • Doświadczenia menedżerskie lub specjalistyczne.
  • Kompetencje coachingowe.
  • Kompetencje doradcze i szkoleniowe.
 • Techniki i narzędzia wykorzystywane w coachingu biznesowym.
  • Informacje zwrotne i ocena 360 stopni.
  • Formularze autodiagnostyczne.
  • Listy kontrolne.
  • Testy i narzędzia psychometryczne.
  • Narzędzia webowe wykorzystywane w coachingu biznesowym.

Informacje dotyczące przebiegu kursu:

 1. Kurs trwa 4 tygodnie. W trakcie danego tygodnia, od poniedziałku do niedzieli, uczestnik zapoznaje się z materiałami merytorycznymi umieszczonymi na platformie i poza nią, bierze udział w dyskusjach, wykonuje zadania grupowe i indywidualne, odsłuchuje sesje coachingowe.
 2. Uczestnik może się zalogować na platformie w dowolnym, wybranym przez siebie momencie i zaliczyć wszystkie zaplanowane na dany tydzień aktywności. Dzień tygodnia i godziny nauki są dowolne. Ważne jest jednak, aby zadania z danego tygodnia wykonać do niedzieli w danym tygodniu. Następny tydzień to kolejna lekcja z nowymi treściami i zadaniami.
 3. Każdy tydzień kończy się testem powtórzeniowym, na którego rozwiązanie jest 7 dni. Warunkiem zaliczenia kursu jest zapoznanie się ze wszystkimi materiałami, aktywny udział w dyskusjach, przesłanie wszystkich prac domowych i zaliczenie testów powtórzeniowych.
 4. Udział w kursie wymaga, zależnie od poziomu zaangażowania, poświęcenia 4-6 godzin w każdym tygodniu.

Inspirujący, praktyczny i rozwojowy kurs!

Kurs internetowy pt. Coaching w biznesie, był dla mnie wyzwaniem i wielką ciekawością. Wyzwaniem, ponieważ nigdy nie brałam udziału w kursie on-line i myślałam, że nie jest to zbyt ciekawa forma nauki, szczególnie ze względu na brak kontaktu z drugą osobą. Ciekawością, bo bardzo chciałam sprawdzić jak to jest uczyć się on-line, kiedy inni mi zachwalali.

Jak się okazało kurs był strzałem w dziesiątkę – profesjonalnie przygotowany, mnóstwo materiałów, ćwiczeń, zadań, inspiracji, ale też co dla mnie ważne – fora dyskusyjne (kilka i zróżnicowane tematycznie), bardzo sprawnie zarządzane – dające możliwość stałego kontaktu, zadawania pytań, dyskusji. I rzecz najważniejsza: możliwość odsłuchania sesji coachingowych biznesowych, które są olbrzymią wartością, dają pogląd na to jak wygląda biznesowa sesja coachingowa. Sesji tych można “dotknąć”, wczuć się, ale też określić jak my byśmy to zrobili – a później to przedyskutować na formu. Dla mnie dużym plusem okazał się też fakt, że mogę uczyć się w dowolnym miejscu i czasie oraz w swoim tempie.

W kilku słowach: kurs był INSPIRUJĄCY, PRAKTYCZNY I ROZWOJOWY. Polecam !!!

Anna Chraniuk
Coach ACC ICF, Trener Binzesu

 

Potwierdzenie ukończenia szkolenia:

Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie z pozytywnym wynikiem otrzyma imienny certyfikat w formie elektronicznej (pdf) wysłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Prowadzący: Katarzyna DujanowiczRafał Szewczak 

Cena: 560,00 zł (możliwość płatności w 2-ch ratach)
Czas trwania: 4 tygodnie

Start najbliższej edycji: patrz - terminarz szkoleń

Zapisz się lub zapytaj o szczegóły kursu!

Odpowiemy na każde Twoje pytanie lub wątpliwość.

 • Zapytaj o program.
 • Zapytaj o warunki uczestnictwa.
 • Zapytaj o sposób pracy.

Wielu z uczestników naszych szkoleń na początku obawia się formy e-learningowej kursu. Sprawdź, czy to jest dla Ciebie.

Dajemy gwarancję jakości!

Zależy nam na Twoim zadowoleniu. Chcemy, abyś polecała/polecał nas dalej. Jeśli będziesz miała/miał jakąkolwiek wątpliwość co do jakości lub użyteczności prezentowanych w e-kursie treści, w każdy momencie jego trwania, będziesz mogła/mógł podjąć decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w nim. Zwrócimy wtedy wpłacone przez Ciebie pieniądze.