Psychologia dla coacha

Training And DevelopmentKurs adresowany jest do coachów, którzy chcą pogłębić i poszerzyć swoje kompetencje w oparciu o wiedzę z zakresu technik psychologicznych. W trakcie kursu prezentujemy podstawowe szkoły psychologiczne, które opracowały bogatą metodykę pracy aby pomagać ludziom w rozwiązywaniu różnego typu problemów. Kurs zawiera opis najważniejszych narzędzi i technik opracowanych przez wybitnych psychologów i terapeutów. Metody te mogą znaleźć zastosowanie w pracy coacha lub też stanowić źródło inspiracji dla tworzenia własnych narzędzi opartych na sprawdzonych i powszechnie akceptowanych wzorcach.

Praca podczas kursu odbywa się na paru poziomach:

 1. Uczestnik zapoznaje się z podejściem różnych szkół psychologicznych do człowieka i funkcjonowania osobowości.
 2. Uczestnik poznaje różne możliwości interwencji oparte na technikach psychologicznych.
 3. Uczestnik uczy się wyboru optymalnych technik i dopasowania ich do współpracy z konkretnym klientem.
 4. Uczestnik może doświadczyć efektywności poznawanych szkół psychologicznych podczas autocoachingu.

W ramach kursu będziemy pracowali wykorzystując następujące formy pracy:

 • Samodzielna praca z zaleconą literaturą.
 • Zadania indywidualne.
 • Dyskusje na forum.
 • Testy sprawdzające.
 • Konsultacje z prowadzącym.

Do kogo jest adresowane szkolenie:

Kurs kierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy dotyczącej ludzkich motywów i zachowań oraz wzbogacaniem warsztatu o nowe techniki pracy. W szczególności adresatami kursu są:

 • Coachowie pracujący w relacji indywidualnej
 • Coachowie grupowi i zespołowi
 • Coachowie odczuwający trudności podczas pracy z klientami o „skomplikowanej osobowości”
 • Coachowie którzy nie są pewni, gdzie przebiega granica między coachingiem a psychoterapią
 • Coachowie, którzy zastanawiają się, czy podjąć współpracę z klientem, czy raczej odesłać go do innego specjalisty.

Program:

 • Elementy Analizy Transakcyjnej – rozpoznawanie różnych stanów ego, praca z tzw. Wewnętrznym Dzieckiem, modelowanie dialogu wewnętrznego.
 • Psychologia Gestalt – praca z niedokończonymi historiami, technika pustego krzesła i jej odmiany.
 • Podejścia skoncentrowane na rozwiązaniu – jak realizować wyobrażony cud?
 • Psychologia poznawcza. Sposoby na dotarcie do przekonań kluczowych i ograniczających. Sposoby modyfikacji myślenia oparte na dowodach.
 • Psychologia behawioralna – planowanie nowych zachowań, eksperymenty z własnymi zachowaniami i nawykami.
 • Podejścia narracyjne czyli jak zmieniać opowieść o własnym życiu?
 • Terapia a coaching. Kto nadaje się „na kozetkę”?

Informacje dotyczące przebiegu kursu:

 1. Kurs trwa 4 tygodnie. Każdy tydzień przeznaczony jest na nowy moduł teoretyczny. Przez 7 dni uczestnik poznaje materiał merytoryczny umieszczony na platformie, wykonuje zadania indywidualne, bierze udział w dyskusjach.
 2. Uczestnik może się zalogować na platformie w dowolnym, wybranym przez siebie momencie i zaliczyć wszystkie zaplanowane na dany tydzień aktywności. Dzień tygodnia i godziny nauki są dowolne. Ważne jest jednak, aby zadania z danego tygodnia wykonać do niedzieli w danym tygodniu. Następny tydzień to kolejna lekcja z nowymi treściami i zadaniami.
 3. Każdy tydzień kończy się testem powtórzeniowym. Warunkiem zaliczenia kursu jest zapoznanie się ze wszystkimi materiałami, aktywny udział w dyskusjach, przesłanie wszystkich prac domowych i zaliczenie testów powtórzeniowych.
 4. Udział w kursie wymaga, zależnie od poziomu zaangażowania, poświęcenia 3-5 godzin w każdym tygodniu.

Potwierdzenie ukończenia szkolenia:

Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie z pozytywnym wynikiem otrzyma imienny certyfikat w formie elektronicznej (pdf) wysłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Prowadzący:
dr Andrzej Lis-Kujawski, psycholog, psychoterapeuta oraz coach.

Cena:  450,00 zł (istnieje możliwość płatności w 2 ratach)
Czas trwania: 4 tygodnie
Start najbliższej edycji: patrz – terminarz szkoleń

Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do kontaktu – KONTAKT

Gwarancja Jakosci

Dajemy gwarancję jakości.
Zależy nam na Twoim zadowoleniu. Chcemy, abyś polecała/polecał nas dalej. Jeśli będziesz miała/miał jakąkolwiek wątpliwość co do jakości lub użyteczności prezentowanych w e-kursie treści, w każdy momencie jego trwania, będziesz mogła/mógł podjąć decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w nim. Zwrócimy wtedy wpłacone przez Ciebie pieniądze.

Zapytaj o szczegóły e-kursu...

Odpowiemy na każde Twoje pytanie…

 • Zapytaj o szczegóły programu.
 • Zapytaj o metody i sposób realizacji kursu.
 • Dowiedz się o terminach.
 • Sprawdź szczegółowe warunki uczestnictwa.