Co muszę zrobić, aby otrzymać zaświadczenie o zakończeniu e-kursu?

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu e-kursu, jest spełnienie wszystkich warunków zaliczenia danego kursu. Najczęściej są to: wykonanie wszystkich zadań indywidualnych i grupowych, zaliczenie testów sprawdzających oraz czynne uczestnictwo w dyskusjach dostępnych w danym e-kursie. Zaświadczenie jest w wersji elektronicznej, w formacie PDF.