Ile muszę przeznaczyć czasu na uczestnictwo w e-kursie?

Szkolenie jest realizowane w formule asynchronicznej, oznacza to, że uczestnik szkolenia może logować się na platformę kursową w dowolnym, preferowanym przez siebie czasie. Nie ma znaczenia godzina logowania. Można się logować wielokrotnie w ciągu doby. Lekcje są tak przygotowane, aby całkowity czas potrzebny na zapoznanie się i zaliczenie lekcji wynosił od 3 do 5 godzin w danym tygodniu. Ważne jest, aby starać się daną lekcję zaliczać w danym tygodniu, tj. od poniedziałku do niedzieli.