Jakie są warunki zaliczenia e-kursu?

Generalnie warunki zaliczenia wszystkich e-kursów są podobne. Jest to czynne uczestnictwo w e-kursie, tj. wykonywanie zadań indywidualnych i grupowych przewidzianych w szkoleniu, zaliczenie wszystkich testów sprawdzających i branie udziału w dyskusjach. Czasem trenerzy prowadzący poszczególne kursy wprowadzają dodatkowe kryteria zaliczeniowe, wtedy taka informacja jest podana w opisie danego e-kursu.