Coaching przedsiębiorczości

Kurs specjalizacyjny, który przygotowuje do pracy coachingowej z osobami, które marzą o własnym niewielkim biznesie lub pracy freelancera. W trakcie kursu wyjaśniam, co jest specyficznego w pracy z przyszłymi przedsiębiorcami, prezentuję przykładowe programy coachingowe i struktury sesji. Pokazuję przykładowe narzędzia i techniki, które sprawdzają się w pracy z freelancerami. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma pakiet gotowych i sprawdzonych narzędzi do wykorzystania w pracy z klientami coachingowymi.

Ważnym elementem programu jest możliwość superwizowania własnych sesji coachingowych z klientami.

Praca podczas kursu odbywa się na czterech poziomach:

 1. Zapoznajesz się z istotą coachingu przedsiębiorczości, poznając proces, narzędzia, techniki.
 2. Obserwujesz rzeczywisty proces coachingu przedsiębiorczości, odsłuchując nagrania prowadzonych przeze mnie sesji coachingu przedsiębiorczości.
 3. Przygotowujesz własne narzędzia, które będziesz mógł wykorzystać we własnych procesach coachingu przedsiębiorczości.
 4. Przechodzisz proces autocoachingu, wykonując ćwiczenia coachingowe, które wspierają budowanie Twojego własnego biznesu coachingowego, trenerskiego, itp.

W ramach kursu będziemy pracowali wykorzystując następujące formy pracy:

 • Samodzielne zapoznawanie się z przygotowanymi specjalnie na potrzeby kursu materiałami.
 • Zadania indywidualne.
 • Dyskusje w ramach tajnej grupy na facebook.com.
 • Analiza rzeczywistych sesji coachingowych.
 • Testy sprawdzające.
 • Konsultacje z prowadzącym!

Do kogo jest adresowane szkolenie:

Kurs kierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych pracą z tymi, którzy marzą o własnym biznesie lub ten biznes już mają, ale nie do końca są zadowoleni z efektów jego działania. W szczególności zachęcam do uczestnictwa w e-kursie:

 • Coachów pracujących w relacji indywidualnej
 • Coachów grupowych i zespołowych
 • Nauczycieli przedsiębiorczości
 • Trenerów biznesu
 • Doradców zawodowych i personalnych
 • Studentów chcących poszerzyć praktyczne kompetencje
 • Pracowników biur karier
 • Przedsiębiorców, którzy poszukują pomysłów do pracy ze swoimi pracownikami oraz partnerami biznesowymi

Program:

 • Coaching jako metoda wspierania przedsiębiorców
  • Typy i rodzaje coachingu
  • Warunki efektywności coachingu
  • Coaching przedsiębiorczości, jako specjalizacja coachingowa
  • Coaching przedsiębiorczości a inne metody wsparcia przedsiębiorców
 • Specyfika coachingu przedsiębiorczości
  • Elementy doradztwa w coachingu przedsiębiorczości
  • Techniki i metody wykorzystywane w coachingu przedsiębiorczości
  • Przykłady procesów coachingu przedsiębiorczości
 • Kompetencje coacha pracującego z przedsiębiorcami
  • Doświadczenia w prowadzeniu własnego biznesu
  • Kompetencje coachingowe
  • Kompetencje doradcze i szkoleniowe
 • Struktura programu coachingu przedsiębiorczości
  • Diagnoza potrzeb i oczekiwań
  • Kontraktowanie celów i zasad współpracy
  • Tworzenie planu działania
  • Monitorowanie realizacji planu działania
 • Techniki i narzędzia wykorzystywane w coachingu przedsiębiorczości
  • Techniki wykorzystywane w pracy nad strategią i modelem biznesowym
  • Formularze autodiagnostyczne
  • Listy kontrolne
  • Narzędzia webowe wykorzystywane w coachingu przedsiębiorczości

Informacje dotyczące przebiegu kursu:

 1. Kurs trwa 4 tygodnie. Każdy tydzień to nowy moduł merytoryczny. W trakcie danego tygodnia, przez 7 kolejnych dni, zapoznajesz się z materiałami merytorycznymi umieszczonymi na platformie i poza nią, bierzesz udział w dyskusjach, wykonujesz zadania grupowe i indywidualne, odsłuchujesz sesje coachingowe.
 2. Możesz się zalogować na platformie w dowolnym, wybranym przez siebie momencie i zaliczyć wszystkie zaplanowane na dany tydzień aktywności. Dzień tygodnia i godziny nauki są dowolne. Ważne jest jednak, aby zadania z danego tygodnia wykonać do niedzieli w danym tygodniu. Następny tydzień to kolejna lekcja z nowymi treściami i zadaniami.
 3. Wybrane tygodnie kończą się testem powtórzeniowym. Warunkiem zaliczenia kursu jest zapoznanie się ze wszystkimi materiałami, aktywny udział w dyskusjach, wykonanie wszystkich prac domowych i zaliczenie testów powtórzeniowych.
 4. Udział w kursie wymaga, zależnie od poziomu zaangażowania, poświęcenia 3-5 godzin w każdym tygodniu.

CP-zaswiadczeniePotwierdzenie ukończenia szkolenia:

Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie z pozytywnym wynikiem otrzyma imienny certyfikat w formie elektronicznej (pdf) wysłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Prowadzący:

Rafał Szewczak – Certyfikowany coach (PCC, Izba Coachingu, CoachWise), trener coachingu, superwizor i mentor coach (akredytowany superwizor Izby Coachingu). Zobacz profil i rekomendacje.

Cena: 450,00 zł (istnieje możliwość płatności w 2 ratach)
Czas trwania: 4 tygodnie
Start najbliższej edycji: patrz – terminarz szkoleń

Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do kontaktu – KONTAKT

Gwarancja JakosciDajemy gwarancję jakości.
Zależy nam na Twoim zadowoleniu. Chcemy, abyś polecała/polecał nas dalej. Jeśli będziesz miała/miał jakąkolwiek wątpliwość co do jakości lub użyteczności prezentowanych w e-kursie treści, w każdy momencie jego trwania, będziesz mogła/mógł podjąć decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w nim. Zwrócimy wtedy wpłacone przez Ciebie pieniądze.

ZGŁOŚ SWOJE UCZESTNICTWO – KLIKNIJ TUTAJ