Nie mam doświadczeń coachingowych, czy to szkolenie jest dla mnie?

E-kurs jest w zamyśle przeznaczony dla osób, które wspierają innych w budowaniu ich biznesów lub dla osób, które myślą o takiej roli – dla coachów, trenerów, doradców zawodowych, nauczycieli przedsiębiorczości, konsultantów. Z założenia nie uczy on coachingu i nie zastępuje kursu czy szkoły przygotowującej do zawodu coacha. Niemniej prezentowane są tutaj wstępne informacje na temat coachingu, techniki i narzędzia, które pozwalają zrozumieć istotę coachingu. Uczestnicy kursu mają możliwość zobaczenia, jak wygląda proces coachingowy i pojedyncze sesje. W ramach kursu prezentujemy nagrania przykładowych sesji coachingowych. Ponadto każdy z uczestników może zadawać pytania prowadzącemu, aby wyjaśnić wszelkie niejasne zagadnienia, też związane z podstawami coachingu. Zachęcamy uczestników do praktykowania. Poprowadzone sesje można skonsultować i poddać superwizji. Zatem nawet osoby nie posiadające dotychczasowych doświadczeń coachingowych, mogą dzięki kursowi zdobyć podstawowe umiejętności coacha przedsiębiorczości.

Można przygotować się do e-kursu biorąc udział w bezpłatnym 3-godzinnym szkoleniu COACHING JAKO ZAWÓD – O STAWANIU SIĘ PROFESJONALNYM COACHEM –  więcej informacji o szkoleniu