Prawo dla coachów i trenerów

Jesteś lub planujesz zostać coachem lub trenerem. Zdobywasz upragnione uprawnienia i nagle po zdobyciu wiedzy w zakresie efektywnej pracy z klientem na poziomach jego wartości, umiejętności i zasobów, stajesz przed wyzwaniem odnalezienia się w gąszczu uregulowań prawnych, umożliwiających Ci zgodne z prawem wykonywanie zawodu.

Jeśli pragniesz zapoznać się z przedstawionymi w przystępny sposób merytorycznymi zagadnieniami prawnymi, wzbogaconymi o praktyczne rozwiązania, mającymi na celu wprowadzenie osób zajmujących się coachingiem, pracą trenerską i szeroko pojętym doradztwem w tajniki wiedzy prawniczej, niezbędnej do właściwego, na gruncie obowiązujących przepisów i zasad etyki, wykonywania tychże zawodów – zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z oferty kursu „Prawa dla coachów i trenerów”.

W trakcie kursu zostaną przedstawione m.in. zagadnienia prawne i etyczne związane z wykonywaniem w/w zawodów, typowe modele biznesowe pracy w tych zawodach, omówione zostaną umowy zawierane z klientami pod kątem ich treści i zastosowania zabezpieczeń prawnych, przekazane zostaną informacje z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego oraz odpowiedzialności zawodowej. Uczestnicy zostaną wyposażeni w informacje pozwalające w przystępny sposób okiełznać „demona kruczków prawnych”.

W ramach kursu będziemy pracowali wykorzystując następujące formy pracy:

 • samodzielne zapoznawanie się ze zleconą literaturą, materiałami i wskazanymi stronami internetowymi,
 • dyskusje na forum,
 • testy sprawdzające,
 • konsultacje z prowadzącym.

Do kogo jest adresowane szkolenie?

Kurs kierowany jest do prowadzących bądź zainteresowanych zgodnym z przepisami prowadzeniem aktywnej działalności coachingowej, trenerskiej czy doradczej, w tym do osób zainteresowanych stworzeniem własnego biznesu, a w szczególności do:

 • coachów pracujących w relacji indywidualnej,
 • coachów grupowych i zespołowych,
 • trenerów biznesu,
 • doradców zawodowych i personalnych,
 • studentów chcących poszerzyć praktyczne kompetencje,
 • wszystkich zainteresowanych zagadnieniami prawnymi w danym zakresie tematycznym.

Program

Specyfika zawodu coacha i trenera na gruncie unormowań prawnych i etycznych.

 • Zawód coacha i trenera a unormowania prawne.
 • Legitymacja do bycia coachem lub trenerem: kodeks cywilny i inne akty prawne.
 • Kodeksy etyczne.
 • Kluczowe Kompetencje Coacha ICF.
 • Organizacje zrzeszające.

Odpowiedzialność zawodowa z tytułu wykonywania zawodu.

 • Odpowiedzialność wobec organizacji zrzeszającej (ICF).
 • Odpowiedzialność wobec klienta (cywilna i odszkodowawcza).
 • Zagrożenia i zabezpieczenia prawne w ramach zgodnego z prawem i etyką działania jako trener i coach: ranga postanowień kontraktu coachingowego i istota ustalenia zasad współpracy.
 • Zasada poufności i wyjątki od zachowania zasad poufności. Etyka.

Formy prowadzenia działalności – omówienie i przykłady.

 • Umowy cywilnoprawne: umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o współpracy.
 • Umowa spółki cywilnej.
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.
 • Podstawowe informacje z zakresu prawa spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy.
 • Kwestie podatkowe.
 • Firmanctwo i inne przestępstwa popełniane przez nieświadomych coachów i trenerów.
 • Wzory dokumentów.

Ochrona danych osobowych i prawa autorskie, zasady poufności.

 • Prawa i obowiązki coacha i trenera zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, podstawowe zagadnienia w zakresie danych osobowych i ich ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz podstawy zasad dotyczących gromadzenia danych osobowych.
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu praw autorskich i prawa własności przemysłowej, w tym w zakresie wykorzystywania materiałów, filmów i metod szkoleniowych. Ochrona praw własnych a przestrzeganie praw osób trzecich.
 • Zasada poufności, ustalanie zasad współpracy, zasady i wyjątki od zachowania zasady poufności.

Informacje dotyczące przebiegu kursu

 • Kurs trwa 4 tygodnie. Każdy tydzień to nowy moduł merytoryczny. W trakcie danego tygodnia, przez 7 kolejnych dni, uczestnik zapoznaje się z materiałami merytorycznymi umieszczonymi na platformie i poza nią, bierze udział w dyskusjach.
 • Uczestnik może się zalogować na platformie w dowolnym, wybranym przez siebie momencie i zaliczyć wszystkie zaplanowane na dany tydzień aktywności. Dzień tygodnia i godziny nauki są dowolne. Ważne jest jednak, aby zadania z danego tygodnia wykonać do niedzieli w danym tygodniu. Następny tydzień to kolejna lekcja z nowymi treściami i zadaniami.
 • Każdy tydzień kończy się testem powtórzeniowym. Warunkiem zaliczenia kursu jest zapoznanie się ze wszystkimi materiałami, aktywny udział i zaliczenie testów powtórzeniowych.
 • Udział w kursie wymaga, zależnie od poziomu zaangażowania, poświęcenia 3-5 godzin w każdym tygodniu.

Potwierdzenie ukończenia szkolenia

Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie z pozytywnym wynikiem otrzyma imienny certyfikat w formie elektronicznej (pdf) wysłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Prowadzący

Renata Ciechowska – radca prawny (WA-7566), pośrednik w obrocie nieruchomościami, coach (NOVO), coach grupowy i zespołowy, wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa spółek handlowych, form prowadzenia działalności i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Cena: 295 zł (istnieje możliwość płatności w 2 ratach),
Czas trwania: 4 tygodnie.
Start najbliższej edycji: patrz – terminarz szkoleń