Narzędzia osobistej efektywności – Jak zarządzać codziennością?

Każdy dzień ma sens. Jak zarządzać swoimi działaniami w czasie, by odnosić sukcesy, zarabiać więcej i mieć więcej czasu dla siebie.

„Życie pełne sensu nie ma nic wspólnego z szybkością ani wydajnością” – S. Covey

Kurs przygotowuje do stworzenia własnego praktycznego systemu zarządzania swoimi  działaniami na co dzień.

Opieramy się na założeniu, że wyznacznikiem efektywności jest poczucie sensu przepracowanego dnia, zyskiwane dzięki systematycznemu podążaniu do istotnych życiowo celów oraz osiąganiu sukcesu. Nie mierzymy sensu liczbą spraw załatwianych w jednostce czasu. Z tego założenia wynikają pewne konsekwencje: kurs zaczyna się od ustalenia, co dla uczestnika jest najważniejsze, a następnie daje wskazówki, jak podążać w kierunku swego sukcesu, eliminując po drodze wszystko, co do niego nie przybliża.

Prowadzimy uczestników przez cały proces tworzenia osobistego, spójnego systemu zarządzania, gotowego do wdrażania już w trakcie kursu. Prezentujemy szereg koncepcji, technik i narzędzi, które sprawdzają się w zarządzaniu swoimi działaniami w czasie. Przekazujemy też praktyczne porady i wskazówki na temat tego, jak wdrażać swój system oraz jak podtrzymać jego działanie w przyszłości.

Praca podczas kursu odbywa się na trzech poziomach:

 1. Uczestnik zapoznaje się z zagadnieniem zarządzania swoimi działaniami w czasie, poznając koncepcje, zasady, techniki i narzędzia.
 2. Uczestnik przygotowuje własny system zarządzania swoją efektywnością, który zaczyna wdrażać już w trakcie kursu.
 3. Uczestnik przechodzi proces autocoachingu, wykonując ćwiczenia coachingowe, które wspierają go w podnoszeniu skuteczności osiągania celów.

W ramach kursu będziemy pracowali wykorzystując następujące formy pracy:

 • Samodzielne zapoznawanie się ze zleconą literaturą.
 • Zadania indywidualne.
 • Dyskusje na forum.
 • Praca grupowa on-line.
 • Konsultacje z prowadzącym!

Do kogo jest adresowane szkolenie:

Kurs kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności osiągania celów i zarządzania swoimi działaniami w czasie. W szczególności są to:

 • Osoby, które pragną sprawniej i szybciej osiągać swoje cele,
 • Osoby pragnące przejrzeć własne systemy zarządzania działaniami pod kątem ich usprawnienia,
 • Osoby doświadczające objawów nieefektywności w pracy, takich jak odwlekanie, przeładowanie zadaniami i rosnące listy „do zrobienia” ,
 • Osoby, które mimo zapracowania mają poczucie bezcelowości wysiłków i braku sensu działań,
 • Osoby, które stają w obliczu zmiany zawodowej lub osobistej i szukają systemu pracy wspierającego osiąganie nowych celów.

Program:

MODUŁ 1. Autodiagnoza podejścia do zarządzania działaniami.

 • Co warto wiedzieć o zarządzaniu działaniami w czasie. Fakty i mity.
 • Grzechy główne: w niewoli pilności; permanentne nienadążanie; odwlekanie.
 • Którędy faktycznie wycieka czas?
 • Robimy remanent nawyków. Co jest twoim największym wyzwaniem w zarządzaniu swoimi działaniami?
 • Niesystematyczność jako cecha osobowości.

MODUŁ 2. Fundamenty racjonalnego gospodarowania sobą.

 • Ci, którzy odnoszą sukcesy, nie robią więcej. Robią to, co ważne.
 • Życie jako niepodzielna całość. Równowaga w życiu jako funkcja zarządzania działaniami w czasie.
 • Co jest twoim celem? Najpierw ustal, co jest najważniejsze.
 • 3 najważniejsze zasady. Najważniejsze rzeczy najpierw. Mniej znaczy więcej. Potęga systematyczności.

MODUŁ 3. Narzędzia zarządzania działaniami w czasie.

 • Zarządzanie przychodzącymi informacjami. Skrzynki spraw przychodzących.
 • Twórz listy, które ci ułatwią życie. Testowanie różnych koncepcji list.
 • Planowanie, które uwalnia.
 • Działanie z pełną jasnością, po co to robisz i w którym miejscu drogi jesteś. Systematyczne przeglądy.

MODUŁ 4. Tworzenie działającego systemu.

 • Najważniejsze rzeczy najpierw – w praktyce.
 • Mniej znaczy więcej – w praktyce. Co mam dziś na liście „do zrobienia”?
 • Dobre praktyki.
 • Podsycanie motywacji. Narzędzia wspierania motywacji.
 • Pracuj w stanie przepływu. Wyostrzanie twórczego umysłu – bezcelowe tworzenie.
 • Potęga systematyczności – w praktyce. Rola nawyków i rytuałów w zarządzaniu działaniami w czasie. Narzędzia wspierające tworzenie nawyków. Twórz osobiste procedury dnia.
 • Wsparcie w procesie wdrażania zmian – Jak coaching osobistej efektywności może być pomocny?

Informacje dotyczące przebiegu kursu:

 1. Kurs trwa 4 tygodnie. Każda z lekcji zawiera dawkę wiedzy merytorycznej. W trakcie danego tygodnia, od poniedziałku do niedzieli, uczestnik zapoznaje się z materiałami  umieszczonymi na platformie i poza nią, bierze udział w dyskusjach, wykonuje zadania.
 2. Uczestnik może się zalogować na platformie w dowolnym, wybranym przez siebie momencie i zaliczyć wszystkie zaplanowane na dany tydzień formy aktywności. Dzień tygodnia i godziny nauki są dowolne. Ważne jest jednak, aby zadania z danego tygodnia wykonać do niedzieli w danym tygodniu. Następny tydzień to kolejna lekcja z nowymi treściami i zadaniami.
 3. Udział w kursie wymaga, zależnie od poziomu zaangażowania, zarezerwowania 3-5 godzin tygodniowo.

Potwierdzenie ukończenia szkolenia:

Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie z pozytywnym wynikiem otrzyma imienny certyfikat w formie elektronicznej (pdf) wysłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Prowadzący:
Magdalena Kozioł – certyfikowany coach ACC ICF, trener biznesu, konsultant. Zobacz profil

Cena: 195 zł
Czas trwania: 4 tygodnie
Start najbliższej edycji: patrz – terminarz szkoleń

Zapisz się lub zapytaj o szczegóły kursu!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania o program, cenę lub raty, skontaktuj się z nami.
Koordynator Projektu – Marta Borek Banach.

Dajemy gwarancję jakości.

Zależy nam na Twoim zadowoleniu. Chcemy, abyś polecała/polecał nas dalej. Jeśli będziesz miała/miał jakąkolwiek wątpliwość co do jakości lub użyteczności prezentowanych w e-kursie treści, w każdy momencie jego trwania, będziesz mogła/mógł podjąć decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w nim. Zwrócimy wtedy wpłacone przez Ciebie pieniądze.