Zen Coaching

Zen Coaching jest podejściem, które łączy najnowszą wiedzę coachingową z filozofią zen – praktyką uważności i świadomej obecności. Kurs przygotowuje do pracy coachingowej z wykorzystaniem elementów filozofii zen. Skupiony jest wokół postawy coacha oraz prostych narzędzi, kierujących uwagę klienta na bieżące doświadczenie: myśli, emocje, odczucia z ciała. Dzięki zastosowaniu zen w coachingu, klient poszerza swoją świadomość, uczy się większego kontaktu z samym sobą i generuje pomysły, rozwiązania w zgodzie ze swoimi potrzebami i pragnieniami.

W trakcie kursu uczestnicy poznają filary zen coachingu, jego specyfikę i konkretne techniki. Ważnym elementem kursu jest praca nad postawą coacha, pełną uważności i empatycznej obecności. Jest to możliwe dzięki własnej praktyce – w trakcie kursu uczestnicy poznają różne sposoby na rozwijanie swojej uważności oraz zaplanują własną praktykę. Pokazane zostaną również fragmenty sesji oraz przykłady metod do wykorzystania w pracy z klientem.

Praca podczas kursu odbywa się na czterech poziomach:

 • Uczestnik zapoznaje się z istotą zen coachingu, poznaje proces, narzędzia, techniki.
 • Uczestnik obserwuje rzeczywisty proces zen coachingu, odsłuchując nagrania rzeczywistych sesji.
 • Uczestnik rozwija swoje kompetencje w obszarze uważności i obecności coachingowej (jedna z kluczowych kompetencji coacha wg ICF), dzięki temu możliwe jest stworzenie w czasie sesji z klientem odpowiedniej przestrzeni do pracy nad bieżącym doświadczeniem.
 • Uczestnik przechodzi proces autocoachingu, wykonuje ćwiczenia coachingowe.

W ramach kursu będziemy pracowali wykorzystując następujące formy pracy:

 • samodzielne zapoznawanie się ze zleconą literaturą,
 • zadania indywidualne,
 • dyskusje na forum,
 • praca grupowa on-line,
 • analiza rzeczywistych sesji coachingowych,
 • konsultacje z prowadzącą.

 Do kogo jest adresowane szkolenie?

Kurs kierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych wykorzystaniem uważności w coachingu, a w szczególności do:

 • coachów pracujących w relacji indywidualnej,
 • coachów grupowych i zespołowych,
 • trenerów biznesu,
 • doradców zawodowych i personalnych,
 • studentów chcących poszerzyć praktyczne kompetencje,
 • pracowników biur karier,
 • przedsiębiorców, którzy poszukują pomysłów do pracy ze swoimi pracownikami oraz partnerami biznesowymi.

Program

Czym jest Zen Coaching

 • Filary Zen Coachingu.
 • Korzyści z wykorzystania uważności w procesie coachingowym.
 • Główne zasady Zen Coachingu.

Przygotowanie coacha

 • Kluczowe kompetencje zen coacha: obecność coachingowa, empatyczne słuchanie, odzwierciedlanie, zadawanie pytań.
 • Sposoby praktykowania uważności: praktyka formalna, praktyka nieformalna.
 • Przygotowanie do sesji (przed sesją, w trakcie, po sesji).

Sesja Zen Coachingu

 • Specyfika sesji Zen Coachingu.
 • Początek sesji – Jak zacząć sesję w duchu zen.
 • Zapraszanie klienta do pracy nad bieżącym doświadczeniem.
 • Zadania domowe dla klienta.
 • Specyficzne pytania w zen coachingu.
 • Moc akceptacji bieżącego doświadczenia.
 • Strategie i potrzeby.

Narzędzia i techniki

 • Praktyka dociekania (inquiry).
 • Praca z emocjami i ciałem.
 • Elementy focusingu.
 • Praca w przestrzeni.
 • Świadomość wewnętrznych głosów.

Informacje dotyczące przebiegu kursu:

 1. Warunkiem zaliczenia kursu jest zapoznanie się ze wszystkimi materiałami, aktywny udział w dyskusjach, przesłanie wszystkich prac domowych.
 2. Uczestnik może się zalogować na platformie w dowolnym, wybranym przez siebie momencie i zaliczyć wszystkie zaplanowane na dany tydzień aktywności. Dzień tygodnia i godziny nauki są dowolne. Ważne jest jednak, aby zadania z danego tygodnia wykonać do niedzieli w danym tygodniu. Następny tydzień to kolejna lekcja z nowymi treściami i zadaniami.
 3. Kurs trwa 4 tygodnie. Każdy tydzień to nowy moduł merytoryczny. W trakcie danego tygodnia, przez 7 kolejnych dni, uczestnik zapoznaje się z materiałami merytorycznymi umieszczonymi na platformie i poza nią, bierze udział w dyskusjach, wykonuje zadania grupowe i indywidualne, odsłuchuje sesje coachingowe.
 4. Udział w kursie wymaga, zależnie od poziomu zaangażowania, poświęcenia 3-5 godzin w każdym tygodniu.

Potwierdzenie ukończenia szkolenia:

Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie z pozytywnym wynikiem otrzyma imienny certyfikat w formie elektronicznej (pdf) wysłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Prowadzący:
Karolina Prusińska – Certyfikowany Zen Coach, trener rozwoju osobistego.

Cena: 450 zł
Czas trwania: 4 tygodnie
Start najbliższej edycji: patrz – terminarz szkoleń

Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do kontaktu – KONTAKT